Vyberte stránku

Omezení odpovědnosti

Mgr. Lucie Budinová se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: moc.reeracvkz@hcetjov.

Mgr. Lucie Budinová vynaloží veškeré přiměřené úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. Mgr. Lucie Budinová musí za tímto účelem zavést vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na stav moderních technologií. Nezodpovídá však za jakoukoli ztrátu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpěl uživatel webové stránky, a která vznikne v důsledku protiprávního používání jejích systémů třetí stranou.

Mgr. Lucie Budinová nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této webové stránce náleží společnosti Mgr. Lucie Budinová.

Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu Mgr. Lucie Budinová, s výjimkou a pouze pokud není v právních předpisech stanoveno jinak (například právo citovat), pokud konkrétní obsah nestanoví jinak.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.